Praktische informatie

Op zoek naar informatie over alle praktische zaken? U vindt de informatie hier.

Ziek melden/afwezig melden

Allereerst hopen we natuurlijk dat kinderen zo min mogelijk lestijd missen! Probeer daarom het (tand-) artsbezoek zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen of aan het begin of einde van de schooldag.

Wilt u in geval van afwezigheid vóór 8.30 uur naar school bellen om uw kind af te melden, telefoonnummer 020 630 1199

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt een paar keer per jaar. Wanneer uw e-mailadres bij ons bekend is, krijgt u deze per mail toegestuurd. Klik hier voor de meest recente nieuwsbrief van dit schooljaar, ze worden ook in de de klas uitgedeeld.

Presentis

Ons leerlingvolgsysteem is Presentis, daarin kunnen leerlingen en ouders informatie vinden over het rooster, de cijfers etc. Wilt u Presentis via een app op uw telefoon? Vraag dan een activatiecode aan, bel even naar school of klik op onderstaande knop.

Vakanties en belangrijke dagen

In de kalender staan de vakanties, studiedagen en andere belangrijke dagen.

Gratis tablet of laptop

Voor mensen met een kleine beurs kan via de Gemeente Amsterdam een gratis tablet of laptop aangevraagd worden, klik hier voor meer informatie.

De gemeente heeft nog meer regelingen voor Amsterdammers met een laag inkomen en weinig vermogen; bijvoorbeeld een gratis ID kaart,  gratis of met korting sporten etc. Klik  hier  voor alle regelingen.

Menstruatieproducten Uitgifte Punt

Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland die in armoede leven is thuis geen geld voor menstruatieproducten. Het Armoedefonds stelt daarom gratis menstruatieproducten beschikbaar via lokale hulporganisaties en andere laagdrempelige locaties. KPCN is zo’n uitgiftepunt, heb je menstruatieproducten nodig, vraag het juf Sandra of juf Fatima.

Schooltijden

1e lesuur08.30 – 09.15
2e lesuur09.15 – 10.00
3e lesuur10.00 – 10.45
Pauze10.45 – 11.00
4e lesuur11.00 – 11.45
5e lesuur11.45 – 12.30
Pauze12.30 – 13.00
6e lesuur13.00 – 13.45
7e lesuur13.45 – 14.30
8e lesuur14.30 – 15.15
9e lesuur15.15 – 16.00

Schoolverlaters

Voor onze schoolverlaters hebben wij belangrijke zaken die nodig zijn om te kunnen overleven in onze maatschappij overzichtelijk op een rijtje gezet, klik hieronder naar schoolverlaters-site.

Gratis boodschappen kaarten

Torenhoge energieprijzen en boodschappen die steeds duurder worden. Steeds meer mensen in Nederland hebben niet of amper genoeg geld om eten te kopen. Het Rode Kruis deelt boodschappenkaarten uit aan mensen die tussen wal en schip vallen, bijvoorbeeld doordat ze niet in aanmerking komen voor reguliere hulp omdat ze nét een paar euro te veel verdienen of omdat ze niet de juiste papieren hebben. Via deze link kunt u zich aanmelden voor gratis boodschappenkaarten of scan de qr code hiernaast.