Wie zijn wij

KPCN is een kleinschalige school waar de leerling zich ontwikkelt in een prettige en veilige omgeving met respect voor elkaar. In het moderne schoolgebouw is de veilige en gemoedelijke sfeer te herkennen. 

‘Leren door doen’ is een belangrijk uitgangspunt. Er is veel aandacht voor de praktijkontwikkeling van de leerling op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. 

De belangrijkste opdracht van onze school is om onze leerlingen na een aangename en zinvolle schoolperiode door te laten stromen naar een passende opleiding op het ROC en/of een geschikte baan.

Schoolgids

Kwaliteitsonderzoek

Team

Het team van KPCN bestaat uit betrokken medewerkers die allemaal bekend zijn met de leefstijl methode en ‘Rots en Water’. 

Naam(Co-)mentorFunctie
Sjaak de RidderDirecteur
Dervis GöktekinAdjunct-directeur
Tim van BurikMentor 1AAVO
Cindy PolsCo-mentor 1ABevo
Lia van der WeijdenCo-mentor 1AAVO/RT
Martijn de BoerMentor 1BLeerwerkmeester OTG
Susanne NoortmanCo-mentor 1BDocent Drama
Nesrine MouzouriMentor 1CAVO
Carmen BruchnerCo-mentor 1CGym
Martijn WeenerCo-mentor 1COTG
Claudia ManMentor 2AAVO
Martine EissensCo-mentor 2ATechniek onderbouw
Rosita BreeMentor 2BAVO
Zeyneb CincilCo-mentor 2BVerzorging OB
Roy HenraatMentor 2CAVO
Sandra van ZwietenCo-mentor 2CLeerwerkmeester Facilitair
Firdaouss el KajjalCo-mentor 2CVerzorging onderbouw
Naziha el YaacoubiMentor 3AAVO
Arjan de WitCo-mentor 3ALeerwerkmeester Horeca
Wessel MeijerCo-mentor 3ALIO Horeca
Glenda ElmontMentor 3BAVO
Fatima Stitou LaaroussiCo-mentor 3BVerzorging OB en BB
Roel VisscherMentor 3CAVO
Glenn KeijzerCo-mentor 3CTechniek bovenbouw
Jack van den BoschMentor 4AAVO, stagebegeleider
Jannetje KaarsCo-mentor 4AVerzorging bovenbouw
Sander BalkMentor 4BAVO, stagebegeleider
Soufyan MakhloufiCo-mentor 4BGym
Carla AartsMentor 4CAVO, stagebegeleider
Lucas WesterbeekCo-mentor 4CAVO, stagebegeleider
Henny ZweertsMentor 5AAVO, stagebegeleider
Mieke TottéMentor 5BAVO, stagebegeleider
Judith JanssenBevo/Drama
Marleen KosOnderwijsassistent
Burney RuiterHoreca, interne vertrouwenspersoon
Guillaume BurgosLeerwerkmeester Autotechniek
Han LeunkMuziek 
Tejo SchutOndersteuningscoördinator
Mariska BorgerBovenbouwcoördinator
Minke HeikensOnderbouwcoördinator
Jessica MacrooyPsycholoog
Jessie SpruitOnderwijsassistent
Jeroen WitICT
Shirley BöckAdministratie
Jerry RamkisoenFinanciële administratie
Ronald van NimwegenConciërge
Externe Ondersteuning
Karin van OpheusdenOuder en kindadviseur (OKA)
Rosette VerboomBegeleider passend onderwijs (BPO)
Danitsha NanhekhanJeugdarts GGD
Youssra AmraniSpecialistische jeugdzorg Altra
Hadda AktaouSpecialistische jeugdzorg Altra
Frederique KeunenPsycholoog Fibbe
Shally WeegenhuisenPsycholoog Fibbe
 Jermaine SoetosenojoJongerenwerker Dock
Anjani AutarJongerenwerker Dock

De leerlingenraad

KPCN wil de leerlingen betrekken en verantwoordelijkheid geven binnen de school.  De leerlingenraad denkt mee over zaken die beter of leuker kunnen in de school. Per klas is een klassenvertegenwoordiger die zitting neemt in de leerlingenraad. Ze komen 1x per 3 weken bij elkaar onder leiding van twee docenten. Agendapunten zijn o.a. schoolfeesten,  Valentijnsdag,  schoolregels, inrichting van de school en het schoolplein etc. De uitkomsten van de leerlingenraad worden meegenomen in de vergaderingen van de MR.

Europees Sociaal Fonds

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft ook in schooljaar 2022-2023 ESF-subsidie beschikbaar gesteld aan de gemeente Amsterdam ten behoeve van PrO/vso. 

Praktijkcollege Noord investeert de ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken/branchecursussen alsook stages. Doel is om hiermee de arbeidskansen van onze leerlingen te vergroten.

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor Nederland is in de periode 2021-2027 (programma ESF+) ongeveer 400 miljoen ESF-subsidie gereserveerd. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Het kabinet streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen optimaal te laten participeren in de samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt. Jongeren uit het vso en PrO ondervinden echter uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan. Voor deze jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang. Ze hebben echter extra ondersteuning nodig om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en vervolgens ook te behouden. De ESF-subsidie is een financiële stimulans om hier nog beter invulling aan te geven

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders van leerlingen en personeel van de school. De rol van de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid. De medezeggenschapsraad (MR) van KPCN bestaat uit zes personen:

Drie personeelsleden

  • Sandra van Zwieten, voorzitter
  • Lia van der Weijden, secretaris
  • Susanne Noortman, lid

Drie ouders

  • mevrouw Tielman, lid
  • mevrouw van den Goor, lid
  • mevrouw Weberink, lid

De gezonde school

KPCN is trots om deel uit te maken van het programma Gezonde School. Gezondheid en welzijn van onze leerlingen staan centraal in alles wat we doen.

Door deel te nemen aan Gezonde School zetten we ons in voor een gezonde leefstijl en een veilige en stimulerende leeromgeving. We werken aan diverse thema’s, waaronder gezonde voeding, bewegen en sport, welbevinden, sociaal-emotionele ontwikkeling en een gezonde leefstijl.

Ons team van docenten, medewerkers en ouders werkt samen om een omgeving te creëren waarin leerlingen zich gezond en gelukkig voelen.

We organiseren verschillende activiteiten, projecten en voorlichtingen om gezond gedrag te stimuleren en bewustzijn te vergroten. Zo investeren we in de toekomst van onze leerlingen, waarbij gezondheid onderdeel is van hun ontwikkeling.

Ook dit schooljaar 2023-2024 heeft KPCN de Gouden Schoolkantine Schaal in de wacht gesleept, de uitreiking van de schaal was 14 november en is feestelijk gevierd met een gezamenlijke lunch in de kantine.

Wit u meer weten over onze Gezonde School-initiatieven of hoe u kunt bijdragen? Neem gerust contact met ons op!