STAGE


Op Kolom Praktijkcollege Noord loopt stage als een rode draad door de schoolcarrière van de leerling. Wij trainen tijdens de diverse stages de basisvaardigheden op arbeidsgebied zodat de leerling straks op een goede wijze aan het werk kan.
O.a. een goede werknemershouding waarmee de leerling laat zien dat hij/zij op tijd kan komen, afspraken nakomt, vriendelijk en beleefd is, inzet toont en doorzettingsvermogen heeft. Dit zijn belangrijke voorwaarden om stappen te kunnen maken binnen de stage.

Hoe zien deze stappen eruit?

 

 1e stap:     Interne stage

       

In het tweede leerjaar gaat de leerling starten met stage lopen. Dit noemen wij een interne stage en deze stage vindt dan ook plaats binnen de school. De leerling heeft dan stage bij facilitaire dienst of is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de was of de koffie en thee dienst. Tijdens deze interne stage wordt uw kind beoordeeld d.m.v. een observatieboekje.

 

2e stap:     Externe  groepsstage

In het derde leerjaar gaat de leerling op een externe stage. Deze stage vindt plaats in groepsverband en buiten de school. We hebben diverse stageplekken zodat de leerling dan al een keuze kan maken voor een bepaalde richting.
Een docent gaat bv. met vijf leerlingen naar een verzorgingshuis om daar mee te helpen met het opmaken van de bedden, schoon te maken en helpen bij een activiteit. Ook hebben we stageplekken richting detailhandel, groenvoorziening en facilitaire dienst.
De beoordeling van deze stage is van essentieel belang om verder te gaan naar de volgende stap: de individuele externe stage.

3e stap:      Individuele  externe  stage

                

Voordat de leerling op individuele externe stage gaat, heeft hij/zij eerst een gesprek met de stagedocent. De keuze en de sectorrichting van deze stage is afhankelijk van de wensen en de capaciteiten van de leerling. De richtingen zijn o.a. techniek, zorg en welzijn, kapper, groenvoorziening, detailhandel en horeca. Heeft de leerling een andere keus dan gaan we onderzoeken of dit mogelijk is. Als dit allemaal duidelijk is, gaan de leerling en de stagedocent op zoek naar een stageplek.
Op de stage krijgt de leerling begeleiding van het stagebedrijf en van de stagedocent van school. Deze docent gaat met de leerling mee voor een kennismaking, is erbij als er afspraken gemaakt worden, bij beoordelingen en alle andere zaken die aan de stage verbonden zijn.

De stageperiode is een leerzame tijd, waarin je veel leert van een bedrijf en zeker ook van jezelf. Een stap in de toekomst maak je bij stage!