visie 

 Onze visie is richtinggevend voor ons onderwijsaanbod en onze aanpak.
1. De ontwikkeling en groei van leerlingen is gericht op drie domeinen:
wonen, werken en vrije tijd.
2. De competenties die hiervoor nodig zijn, zijn leidend voor ons onderwijsaanbod.
3. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling van Nederlands en rekenen/wiskunde. Hierbij wordt gestreefd om de leerlingen de vaardigheden aan te leren op het referentieniveau 1F.
4. Werken met afnemende sturing. De jonge leerling behoeft nog veel toezicht en sturing. Naarmate de leerling ouder wordt, krijgt hij steeds meer verantwoordelijkheid.
5. Opbrengstgericht werken met een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP). Iedere 12 weken wordt het IOP met ouders en leerling besproken en vastgesteld.
6. Leerdoelen worden vooraf gesteld (in het IOP), periodiek bepalen of de doelen zijn behaald (dmv toetsing, werkstukken, assessment) en daarop actie nemen.