Interne contactpersonen op het KPCN

Klachten over ongewenst gedrag, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld.

De directie heeft op school twee interne contactpersonen aangesteld die als aanspreekpunt functioneren bij het vermoeden van, of klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld,  discriminatie en pesten. Bij ons zijn dat  Margriet Vliegen en Burney Ruiter. De contactpersonen nemen de klacht in ontvangst en maken daar een anonieme melding van. Zij bepalen in overleg met u als ouder, werknemer of als leerling, wat de beste manier is om de klacht op te lossen. Zij kunnen de klager verwijzen naar een externe vertrouwenspersoon buiten school. Er is een klachtenregeling door het bestuur van KOLOM opgesteld waarin aangegeven staat op welke manier een officiële klacht kan worden ingediend en hoe deze wordt behandeld. De Interne Contactpersoon helpt daarbij. In de hal hangt en brievenbus waarin u een briefje kunt doen als u een afspraak wilt maken. U kunt ook naar school bellen om een afspraak te maken.

Alle  benodigde informatie kunt u vinden op de site van Stichting Kolom:
Klachtenregeling