Aanmelden van een nieuwe leerling

Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden dan kunt u naar school bellen om een afspraak te maken, telefoon 020 - 6301199
U krijgt dan als u dat wilt een rondleiding door de school en er wordt een inschrijfformulier ingevuld.

Wat neemt u mee als u uw kind komt inschrijven?

  1. uw zoon of dochter
  2. een geldig legitimatiebewijs van uw zoon of dochter
  3. een pasje van de zorgverzekeraar
  4. het aanmeldingsformulier van de basisschool (hierop staat het schooladvies van de basisschool.