schoolprofiel

De leerling ontwikkelt zich in een prettige en veilige sfeer  met respect voor elkaar. In het nieuwe schoolgebouw is de veilige en gemoedelijke sfeer te herkennen. Iedere leerling heeft een individueel ontwikkelingsplan . De resultaten worden iedere 12 weken (tijdens het IOP-gesprek) besproken met de ouders en de leerling. Dan wordt er voor de nieuwe periode samen een nieuw plan gemaakt. Het lesprogramma is gericht op zelfredzaamheid, arbeid en 'vrije tijd'. Daarnaast is 'leren door doen' een belangrijk uitgangspunt. In de onderbouw zijn er praktijkvakken zoals techniek, ICT, onderhoud terreinen en gebouwen, beeldende vorming (bevo) en verzorging. In de onder en bovenbouw zijn er interne stages, o.a. horeca, sport en facilitaire dienst. In de bovenbouw zijn er stages in het bedrijfsleven. De begeleiding van leerlingen is direct, mentorgericht. De belangrijkste opdracht van onze school is om leerlingen, na een zinvolle schoolperiode, een passend vervolg te bieden: verder leren en/of werken.