Onderhoud Terreinen & Gebouwen  (OT&G)

 

1e schooljaar
Het vak OT&G is in de 1e een verplicht vak, 2 lesuren per week. Tijdens deze lessen wordt voornamelijk ingegaan op allerlei zaken die voorkomen in de sector ‘groene ruimte’. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- Plantenkennis (enkele soorten herkennen en benoemen in en rondom het huis)
- Kennis gereedschap en benodigdheden (herkennen en benoemen van gereedschap, de functie en het gebruik, basis veiligheid- en milieuregels)
- Voorwaardelijke kennis (lengtes meten, oppervlakte meten, inhoudsmaten, vaktaal)
- Planten thuis (bloemschikken, verzorging kamerplanten, beplanting en onderhoud van balkonbeplanting).
- Plantenteelt (vermeerderingstechnieken en verzorging van planten).
- Tuinonderhoud (bodem bewerken, onkruid bestrijden, planten en heesters verzorgen, gazon onderhouden, bestrating onderhouden, composteren, afval en restproducten opruimen en afvoeren, gereedschap onderhouden)