MAANDAG 10 JANUARI 2022 IS DE SCHOOL WEER GEOPEND VOLGENS HET NORMALE LESROOSTER

Allereerst wenst het team van Kolom praktijkcollege Noord iedereen een heel goed, gezond en gelukkig 2022.

Gisteren werd bekend gemaakt dat de scholen voor het primair en voortgezet onderwijs op 10 januari 2022 open gaan. Een bericht waar we erg blij mee zijn!

Dit betekent dat we alle leerlingen maandag 10 januari om 08.30 uur welkom heten op school met hun Chromebook, oplader en schoolboeken. Leerlingen die maandag 10 januari stage lopen worden op hun stage verwacht, tenzij anders geïnformeerd door hun mentor. Leerlingen die maandag 10 januari een ProROC-traject volgen worden

geïnformeerd door het ROC en/of hun mentor.

Voor scholen geldt dezelfde regels als voor de kerstvakantie:
- Was vaak en goed je handen.
- Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.
- Leerlingen en medewerkers dragen mondkapjes in de gang.
- Leerlingen en medewerkers met klachten doen thuis een zelftest. Daarnaast wordt dirngend geadviseerd twee keer per week thuis een zelftest te doen. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen dus ook voor gevaccineerden.
- Wie positief test gaat in quarantaine.
- Zorg voor voldoende frisse lucht.

Voor meer informatie kijk op de site van de rijksoverheid.

Media
  • KOLOM-logo Kopiëren