Zelftest

Beste ouder(s) / verzorger(s),


Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor onze school en uw kind. We doen er alles aan om de school op een veilige manier open te houden. 

Daarom gelden er op school strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 


Vanaf 21 april gaan wij gebruik maken van zelftesten voor het coronavirus. Wij gaan deze testen gratis aanbieden voor leerlingen en medewerkers van de school. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. In deze brief leggen wij uit hoe het gebruik van zelftesten op school werkt. 


Waarom testen?

De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de zelftest kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken.


Wanneer testen?

De zelftesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer we horen dat er iemand op school is besmet met het coronavirus. Wij bepalen dan in overleg met de GGD wie mogelijk in contact is geweest met de besmette persoon. 


Het kan gebeuren dat uw kind te lang of te dicht in de buurt van een besmette medeleerling of medewerker is geweest. Dat bekijkt de GGD in overleg met de school, maar kan ook later blijken uit het bron- en contactonderzoek door de GGD. In dat geval moet uw kind naar huis. Thuis gaat uw kind in quarantaine, en maakt hij/zij een afspraak voor een coronatest bij de GGD.


Leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met de besmette persoon, maar bijvoorbeeld wel samen les hebben gehad, worden gevraagd om een zelftest te doen. Dit kan gewoon op school. De GGD en de school bepalen samen welke leerlingen in aanmerking komen voor een zelftest. 

Hoe werkt de zelftest?

Leerlingen en medewerkers kunnen de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Er is instructiemateriaal over hoe de test gebruikt moet worden. Ook is er een begeleider van school aanwezig die kan helpen door aanwijzingen te geven.  


Testuitslag

Stel uw kind heeft een zelftest gedaan, wat dan? De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test bekend en is alleen door uw kind te zien.


Is de uitslag positief? Uw kind meldt zich bij de schoolleiding en gaat direct naar huis. Thuis gaat uw kind in quarantaine. Het is belangrijk dat u contact opneemt met de GGD, om een coronatest te doen in de GGD-testlocatie. Deze test bij de GGD is belangrijk ter verificatie en voor de start van het bron- en contactonderzoek. 


Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind blijft gewoon op school. De uitslag van de test is 48 uur geldig. Bij het ontstaan van (milde) klachten moet uw kind altijd direct contact opnemen met de GGD, om een coronatest te doen bij de GGD-testlocatie. 


Wat vragen wij van u?

Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan vragen wij aan u toestemming als ouder/verzorger om uw kind een zelftest aan te bieden. 


Als wij een test bij een leerling zouden willen afnemen dan nemen wij altijd eerst contact met u op.


Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is de toestemming van uw kind zelf voldoende. Dit wordt niet apart geregistreerd. Als uw kind zelf besluit een test te gebruiken, dan wordt dat gezien als het geven van toestemming.


Het geven van toestemming is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming, of doet uw kind niet mee met een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen voor u of uw kind. Het gebruiken van zelftesten op onze school is besproken met - en goedgekeurd door - de medezeggenschapsraad.


Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Sjaak de Ridder, tel. 020 630 1199


Met vriendelijke groeten,


Sjaak de Ridder, directeur KPCN