De school is gesloten.

"Van 16 december 2020 tot 9 februari 2021 vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs bij mbo-scholen. Een uitzondering zal gelden voor studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen, voor studenten die praktijklessen volgen en voor kwetsbare studenten." Vanaf 13 januari moeten óók leerlingen onderling 1,5 meter afstand houden.
Voor ons -het praktijkonderwijs- betekent het dat er op school alleen praktijklessen worden gegeven, de theorielessen worden online  door de mentor gegeven. Voor het 1e, 2e en 3e leerjaar houdt dat in: drie halve dagen praktijk op school en twee dagen online les. Ook in deze periode is de aanwezigheid verplicht. De stages en modules  gaan ook allemaal gewoon door net als de praktijklessen die gevolgd worden op het ROC.  We hopen dat we weer snel  -gezond en wel- naar het oude  kunnen terugkeren.
Voor meer informatie, kijk op de site van de Rijksoverheid.