KIJK ook BIJ tabblad 'NIEUWS' voor meer over Kpcn en Corona

 

Geachte ouders,
Het welzijn van onze kinderen, van u als ouders/verzorgers en van onze medewerkers staan voor ons in de crisis rondom het Coronavirus voorop. Steeds meer medewerkers en kinderen blijven thuis, enerzijds omdat ze zelf in de risicogroep zitten anderzijds omdat iemand op het thuisfront kwetsbaar is. Het wordt dan ook steeds moeilijker om het onderwijs op een verantwoorde manier te organiseren.

Zojuist heeft het kabinet besloten dat de scholen voor tenminste de komende drie weken gesloten zullen zijn. Dat zal dus ook gelden voor de school en eventuele stages van uw kind. De komende weken zullen directie en leerkrachten gebruiken om scenario’s uit te werken voor het geval een langere sluiting noodzakelijk blijkt te zijn.

De scholen van KOLOM voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om te voorzien in de opvang van kinderen waarvan de ouders/verzorgers werkzaam zijn in maatschappelijk vitale sectoren of beroepen of wanneer anderszins noodzaak voor opvang aan de orde is. Van de directie zult u informatie ontvangen over hoe dit geregeld wordt op de school van uw kind.

Wij rekenen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie en realiseren ons dat we afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rondom het virus. Natuurlijk vraagt dit improvisatie van ons allemaal en zal er de komende dagen een aantal zaken anders gaan dan gepland. Ook hiervoor vragen wij uw begrip. Voor specifieke vragen kunt u altijd terecht bij de directeur van de school van uw kinderen.

Wij wensen iedereen die ziek is of zieken om zich heen kent en zich zorgen maakt veel sterkte toe.

Leendert-Jan Veldhuyzen
College van Bestuur a.i.